Categories:

Diamati di sekeliling kita; setiapnya berpasangan. 

Setiapnya dijadikan ada pasangan.

Hitam berpasangan dengan putih, tinggi dipasangkan dengan rendah, mudah berpasangan dengan susah, si kaya dan si miskin bahkan si teruna dipasangkan dengan si dara.

Adilkah begitu? Dunia ini tidak adilkah? Mengapa kehidupan di dunia ini tidak adil dan sama?

Berita baik :

**hanyalah di sana nanti, di syurga abadi segalanya gembira dan adil. Tiada yang tua atau muda; semua sebaya (sekitar 30an), tiada hasad adu domba, tiada cemburu bahkan tiada penat. Segalanya suci dan membahagiakan. (Boleh rujuk AQ 2:25)

Makanya; hiduplah dengan gaya ahli syurga walaupun masih di dunia ini. Saling bersilaturrahim, membantu, mendoakan, berkata-kata hanya yang baik dan membahagiakan.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *