Categories:

Hj Syamsul Amri bin Abdul Razak merupakan jurulatih berdaftar dengan Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB) dan juga pengamal Asas NLP & NLP Meta-Reflection bertauliah. Beliau juga merupakan seorang Coach Professional Bertauliah dari Institut Pengurusan Malaysia. Kini menerajui perniagaan SABAR Training & Resources dengan jawatan terakhir beliau sebelum menceburi bidang penyediaan latihan & pembangunan adalah sebagai Pengurus Besar (Pemasaran & Liaison) di syarikat Alam Sekitar Malaysia Sdn Bhd, sebuah syarikat milik penuh syarikat tersenarai PICORP Berhad. Terdahulu, Hj Syamsul berkhidmat di UKM Pakarunding, sebuah syarikat perundingan milik UKM selama lebih 20 tahun dengan jawatan akhir beliau sebagai Pengarah Pembangunan Perniagaan.

Berkelulusan Sarjana Muda Undang-undang (kepujian) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dan pemegang Sarjana Pengurusan Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM); beliau telah berkeluarga dan memilik tiga orang cahaya mata.

Kini beliau dilantik sebagai Penasihat Prinsipal kepada UKM UnipeQ sebuah syarikat Perundingan dan Latihan milik UKM Holdings Sdn Bhd dan juga Mentor kepada Program Keusahawanan Alumni UIAM di bawah Pusat Pembangunan Keusahawanan UIAM. Hj Syamsul juga bergiat aktif sebagai sukarelawan dengan Islamic Relief Malaysia (IRM) dalam aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelawanan. Beliau merupakan Pensyarah Sambilan di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM dan Jurulatih Utama bagi Modul LeadLikeMuhammad dengan kumpulan Ainon Business School.

Di peringkat keahlian badan profesional, beliau juga adalah ahli Institute of Marketing Malaysia (IMM), Institut Pengurusan Malaysia (MIM) dan Ahli Malaysian Association of Professional Speakers (MAPS). Penglibatan aktif dalam badan profesional telah memberi peluang jaringan dan kemahiran yang luas dan pelbagai.

Memiliki pengalaman luas lebih 20 tahun di dalam pelbagai bidang kemahiran termasuk pengurusan strategik dan korporat, kepimpinan, pengurusan jualan dan pemasaran, kemahiran perorangan (interpersonal) & jaringan serta perundingan (negotiation). Bidang-bidang ini merupakan teras kepada modul-modul latihan yang beliau bangunkan dan ditawarkan kepada klien.

Hj Syamsul terlibat secara langsung di dalam aktiviti pembangunan dan latihan sebagai satu minat beliau yang mendalam. Terlibat secara langsung sebagai Jurulatih, Penyedia Modul & Panel Penilai Pitch2Match di dalam program Tunas Usahawan Belia Bumiputera (TUBE) di bawah SME Corporation, Jurulatih kepada program Usahawan BeST di bawah Malaysian Bioeconomy Development Corporation, Skim Latihan 1Malaysia dan menjadi jurulatih & penceramah bagi pegawai-pegawai Jabatan Alam Sekitar Malaysia, Pejabat Kewangan Negeri Sembilan, Kolej Risda, Koperasi UKM-UNIKEB, Razak School of Government iaitu sebuah firma latihan milik Kerajaan, Jurulatih untuk Program Malaysian Future Leader School (MFLS), Institut Pembangunan & Kecemerlangan Kepimpinan, Kementerian Belia & Sukan dan pelbagai Fakulti/unit di UKM. Ini termasuk Pusat Perhubungan Alumni UKM, Pusat Pembangunan Professional UKM dan Pusat Pengurusan Penyelidikan & Instrumentasi UKM. Beliau turut sering dijemput untuk memberi ceramah kepada pelajar Sarjana dan usahawan muda UIAM serta bertindak sebagai jurulatih dalaman (in-house trainer) ketika di syarikat beliau berkhidmat.

Pernah menjadi Pengerusi Kejiranan Damai Impian di Bandar Baru Bangi, sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berdaftar dengan Kementerian Dalam Negeri serta Ahli Jawatankuasa Penganjur Pangsapuri Desa Mutiara, Kajang. Kini, Hj Syamsul merupakan Pengerusi Kelab Ibu Bapa & Guru Sekolah Akademi Bakat ABS.

Hj Syamsul pernah menganggotai Panel Penilai IQ Dagang SME Bank, sebuah Jawatankuasa Pengurusan bagi menilai kesesuaian usulan perniagaan bagi tujuan pembiayaan serta dilantik sebagai ahli Lembaga Akademik bagi program Sarjana Pemasaran di Kulliyyah Ekonomi dan Sains Pengurusan UIAM.

Berpegang kepada prinsip Hidup Untuk Memberi, Hj Syamsul terus mencari & mencipta peluang untuk berkongsi & memberi ilmu dan kebaikan kepada umum.

Update as of : 15 January 2022

Tags:

Comments are closed